Dahlia nu toetsen op Dickeya, bacterieverwelkingsziekte

nov 15, 2023

“Oktober en november zijn de maanden om dahliaknollen te toetsen op aanwezigheid van Dickeya, bacterieverwelkingsziekte”, geeft Paul van Leeuwen aan. 

Sinds 2 jaar is er een goede toets op bacterieverwelkingsziekte in Dahlia. Door oplegknollen individueel te toetsen, kunnen negatief getoetste knollen gebruikt worden om een schone partij op te bouwen. Paul van Leeuwen: “Daarvoor gebruiken we circa 1 cm stengel net boven de kraag. De toets lijkt het beste te werken als de stengel nog groen en niet uitgedroogd is. Later in het seizoen krijgen we soms geen uitslag uit de toets. Vermoedelijk omdat de stengel teveel is uitgedroogd. Dit gaan we nog nader onderzoeken. Door kort na het rooien de knollen te laten toetsen, voorkom je dat probleem”.

Werkwijze
Neem een stukje van circa 1 cm stengel net boven de kraag. Desinfecteer voor elke knol je mes of snoeischaar met spiritus om kruisbesmetting te voorkomen. Doe elk stengelstukje in een plasticzakje en nummer dat, evenals de bijbehorende knol. De knol blijft op het bedrijf en de stengelstukjes worden ingeleverd. De uitslag is binnen 10 werkdagen bekend. Na afloop alleen de knollen opleggen die negatief getoetst zijn.

Diverse kwekers hebben op deze wijze nieuwe partijen kunnen opbouwen zonder verwelkingsziekte. Indien er weinig verwelking in de partij aanwezig is, kunnen eventueel enkele stengelstukjes samen worden getoetst (maximaal 5) om de kosten te verlagen. Neem voor vragen vooraf even contact op met Paul van Leeuwen.