Verhoging tarieven BQ Support

jan 13, 2023

Klanten van BQ Support gaan in 2023 iets meer betalen voor de dienstverlening van het bedrijf. “Waar onze tarieven door differentiatie afgelopen jaar gemiddeld genomen omlaag gingen, ontkomen we er helaas niet aan om deze voor 2023 licht te verhogen”, vertelt directeur Erwin Buschgens. “Wel blijft de verhoging tot een minimum beperkt.”

BQ Support koos in 2022 voor een werkwijze die meer recht doet aan de daadwerkelijk gemaakte kosten. De tariefstelling werd gebaseerd op het principe kostenmaker is kostendrager. “We hebben goed gekeken naar wat we doen en welke toetsen in verhouding de meeste tijd en materialen in beslag nemen. Op basis hiervan is er een differentiatie toegepast in de tarieven”, legt Buschgens uit. Het resultaat was meestal een daling van de tarieven voor 2022 variërend van een half procent tot meerdere procenten.

Net als vele andere bedrijven werd BQ Support in het afgelopen jaar geconfronteerd met fors hogere inkoopprijzen. Dit geldt onder andere voor laboratoriumartikelen, zoals plastics en reagentia. “We ontkomen er dan ook niet aan onze tarieven voor 2023 licht te verhogen. De in 2022 uitgevoerde differentiatie leidt er wel toe dat de tariefverhoging tot een minimum beperkt blijft, namelijk 3,75 procent gemiddeld. Ook doet de differentiatie recht aan de daadwerkelijk hogere inkoopprijzen waarmee BQ Support is geconfronteerd.”

Alle actuele tarieven zijn te vinden op de website.