Diagnoseloket

Diagnostiek

BQ Support heeft het voormalig diagnostiekloket voor bloembollen en vaste planten van Wageningen University & Research te Lisse overgenomen. Met Paul van Leeuwen beschikt BQ Support over alle expertise die nodig is voor het uitvoeren van dit diagnostisch onderzoek. Inclusief een archief met meer dan 30 jaar informatie over diagnostische monsters. De diagnostiek vindt plaats naar alle mogelijke afwijkingen veroorzaakt door schimmels, bacteriën, virussen, aaltjes, fytoplasma maar ook fysiologische afwijkingen en gebreksverschijnselen. Kortom, alle aspecten die van invloed kunnen zijn op een afwijkende groei en ontwikkeling.

Toepassen

Als een teelt stagneert of er zijn problemen tijdens de bewaring van geoogste producten, kunnen verschillende oorzaken een rol spelen zoals ziekten en plagen of problemen met een fysiologische achtergrond. Een snelle diagnose geeft inzicht in de oorzaak en achtergrond van de problemen. BQ Support biedt de mogelijkheid ziek of afwijkend plantmateriaal in te zenden voor diagnostisch onderzoek. De diagnostiekservice van BQ Support achterhaalt voor u de oorzaak van de (ziekte)problemen zodat een gerichte actie, economische schade kan beperken of uitbreiding van ziekteproblemen kan tegengaan.

Snel een 1e diagnose

Het monster wordt eerst visueel en microscopisch onderzocht waarbij een foto van de afwijking wordt gemaakt. Is de oorzaak duidelijk dan ontvangt u snel onze deskundige diagnose. Als er aanvullend onderzoek nodig is, wordt dit na overleg met u door ons uitgevoerd.

Uitgebreid als nodig

Afhankelijk van het monster kan verder onderzoek nodig zijn naar aanwezigheid van een virus, schimmel, bacterie, aaltje, fytoplasma of een gebrek/overmaat van een element.

Anoniem en onafhankelijk

Ons laboratoriumonderzoek vindt altijd geanonimiseerd en onafhankelijk plaats. Ook als wij een gespecialiseerd laboratorium voor een specifiek onderzoek inzetten.

Kosten

De actuele tarieven voor een diagnostisch onderzoek staan hier vermeld.

N

Door ervaring snel een eerste indruk van de oorzaak

N

Overzicht over alle mogelijke oorzaken

N

Beschikking over unieke toetsmogelijkheden

Wilt u meer weten?

Indien u meer informatie wilt of wilt weten wat wij u kunnen bieden,
neem dan via het contactformulier contact met ons op. Of bel ons.

BQ Support
Zwartelaan 2
2161 AL, Lisse

    captcha